โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
26/1หมู่ที่ 2 ถนนพังงา-ทับปุด สายใหม่ บ้านไสเสียด  ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
เบอร์โทรศัพท์ 076-599912
ผู้บริหาร

นางอรอุมา สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/05/2020
ปรับปรุง 02/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 41760
Page Views 45177
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกะปง กะปง กะปง
2 โรงเรียนกะปง ท่านา กะปง
3 โรงเรียนบ้านปากถัก ท่านา กะปง
4 โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา กะปง
5 โรงเรียนบ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง
6 โรงเรียนบ้านรมณีย์ รมณีย์ กะปง
7 โรงเรียนบ้านปากคลอง รมณีย์ กะปง
8 โรงเรียนกะปงพิทยาคม เหมาะ กะปง
9 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ เหมาะ กะปง
10 โรงเรียนเยาววิทย์ เหมาะ กะปง 076 499 504-5
11 โรงเรียนบ้านบางแก้ว เหมาะ กะปง
12 โรงเรียนวัดนารายณิการาม เหล กะปง
13 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เหล กะปง
14 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ คุระ คุระบุรี shorturl.at/ikyFH
15 โรงเรียนคุระบุรี คุระ คุระบุรี
16 โรงเรียนบ้านเตรียม คุระ คุระบุรี
17 โรงเรียนบ้านทุ่งรัก คุระ คุระบุรี
18 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 คุระ คุระบุรี
19 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ คุระ คุระบุรี
20 โรงเรียนบ้านหินลาด คุระ คุระบุรี -
21 โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ คุระ คุระบุรี
22 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม คุระ คุระบุรี
23 โรงเรียนบ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี -
24 โรงเรียนบ้านคุรอด บางวัน คุระบุรี
25 โรงเรียนบ้านบางครั่ง บางวัน คุระบุรี 076-490106
26 โรงเรียนบ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี
27 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง บางวัน คุระบุรี
28 โรงเรียนบ้านตำหนัง บางวัน คุระบุรี 076 - 488 317
29 โรงเรียนเกียรติประชา เกาะพระทอง คุระบุรี
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก แม่นางขาว คุระบุรี
31 โรงเรียนบ้านคุระ แม่นางขาว คุระบุรี
32 โรงเรียนโชคอำนวย แม่นางขาว คุระบุรี
33 โรงเรียนบ้านทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี
34 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กระโสม ตะกั่วทุ่ง
35 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กระโสม ตะกั่วทุ่ง 076 450333
36 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุ่ง
37 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน กระโสม ตะกั่วทุ่ง 076-450305
38 โรงเรียนบ้านบางนุ กะไหล ตะกั่วทุ่ง
39 โรงเรียนบ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง
40 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม กะไหล ตะกั่วทุ่ง
41 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง
42 โรงเรียนบ้านป่ายาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง
43 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กะไหล ตะกั่วทุ่ง
44 โรงเรียนบ้านสามช่อง กะไหล ตะกั่วทุ่ง 0828080725
45 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
46 โรงเรียนบ้านหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
47 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
48 โรงเรียนบ้านคลองไส คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง 076451288
49 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
50 โรงเรียนบ้านติเตะ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง 076679668
51 โรงเรียนบ้านคลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
52 โรงเรียนบ้านลำวะ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง -
53 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง
54 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง
55 โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง
56 โรงเรียนบ้านบางหลาม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง
57 โรงเรียนบ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 076-417053
58 โรงเรียนบ้านควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
59 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
60 โรงเรียนบ้านบากัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 0-7641-7056
61 โรงเรียนบ้านบางจัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
62 โรงเรียนบ้านทองหลาง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
63 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 076581494
64 โรงเรียนบ้านดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
65 โรงเรียนบ้านท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 076-452064
66 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
67 โรงเรียนบ้านอ่าวจิก โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
68 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
69 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
70 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา ตะกั่วป่า
71 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 คึกคัก ตะกั่วป่า 076-487-152
72 โรงเรียนบ้านบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า
73 โรงเรียนวัดคมนียเขต คึกคัก ตะกั่วป่า
74 โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า 0-7642-5191
75 โรงเรียนวัดควรนิยม ตำตัว ตะกั่วป่า
76 โรงเรียนบ้านท่าจูด บางนายสี ตะกั่วป่า
77 โรงเรียนบ้านบางด้ง บางนายสี ตะกั่วป่า
78 โรงเรียนบ้านบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า
79 โรงเรียนบ้านโคกยาง บางนายสี ตะกั่วป่า
80 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า
81 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล บางนายสี ตะกั่วป่า
82 โรงเรียนบ้านบางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า
83 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟู บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) บางม่วง ตะกั่วป่า 076593245
84 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า
85 โรงเรียนบ้านในปิ บางไทร ตะกั่วป่า
86 โรงเรียนบ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า
87 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า
88 โรงเรียนบ้านนอกนา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า
89 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โคกเคียน ตะกั่วป่า
90 โรงเรียนบ้านบางกรัก โคกเคียน ตะกั่วป่า
91 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ้ำทองหลาง ทับปุด
92 โรงเรียนบ้านในวัง ถ้ำทองหลาง ทับปุด
93 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด ทับปุด
94 โรงเรียนทับปุด ทับปุด ทับปุด
95 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ทับปุด ทับปุด
96 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ทับปุด
97 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางเหรียง ทับปุด
98 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) บ่อแสน ทับปุด 076-599912
99 โรงเรียนทับปุดวิทยา บ่อแสน ทับปุด
100 โรงเรียนบ้านท่าสนุก มะรุ่ย ทับปุด
101 โรงเรียนวัดศรัทธาราม มะรุ่ย ทับปุด 076 - 599288
102 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร มะรุ่ย ทับปุด 0 - 7645 - 6275
103 โรงเรียนวัดโคกสวย โคกเจริญ ทับปุด 076442474
104 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ ทับปุด
105 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ โคกเจริญ ทับปุด
106 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
107 โรงเรียนบ้านนาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
108 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
109 โรงเรียนวัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
110 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
111 โรงเรียนบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
112 โรงเรียนบ้านเกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
113 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
114 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
115 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
116 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
117 โรงเรียนวัดปัตติการาม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
118 โรงเรียนบ้านพอแดง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
119 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
120 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
121 โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
122 โรงเรียนบ้านท่าแตง นาเตย ท้ายเหมือง
123 โรงเรียนบ้านบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง
124 โรงเรียนวัดลุมพินี นาเตย ท้ายเหมือง
125 โรงเรียนบ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง
126 โรงเรียนบ้านในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง
127 โรงเรียนบ้านบางคลี นาเตย ท้ายเหมือง 076581491
128 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นาเตย ท้ายเหมือง
129 โรงเรียนวัดประชาธิการาม นาเตย ท้ายเหมือง (076) 484830
130 โรงเรียนบ้านใหญ่ บางทอง ท้ายเหมือง
131 โรงเรียนบ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง
132 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส บางทอง ท้ายเหมือง 076-484307
133 โรงเรียนวัดช้างนอน ลำภี ท้ายเหมือง
134 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ลำภี ท้ายเหมือง
135 โรงเรียนบ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง
136 โรงเรียนบ้านคลองห้าง ลำภี ท้ายเหมือง
137 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง (076) 443114
138 โรงเรียนบ้านลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง
139 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง
140 โรงเรียนบ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว
141 โรงเรียนอ่าวมะม่วง พรุใน เกาะยาว
142 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว พรุใน เกาะยาว
143 โรงเรียนบ้านท่าเรือ พรุใน เกาะยาว 0897245088
144 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พรุใน เกาะยาว
145 โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว
146 โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย เกาะยาว
147 โรงเรียนบ้านริมทะเล เกาะยาวน้อย เกาะยาว
148 โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาวน้อย เกาะยาว
149 โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาว 0-7659-7115
150 โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
151 โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
152 โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
153 โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
154 โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา
155 โรงเรียนอนุบาลพังงา ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา
156 โรงเรียนบ้านบางม่า ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
157 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
158 โรงเรียนบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
159 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง เมืองพังงา 076-430324
160 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ท้ายช้าง เมืองพังงา
161 โรงเรียนวัดชนาธิการาม นบปริง เมืองพังงา
162 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) นบปริง เมืองพังงา
163 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส นบปริง เมืองพังงา
164 โรงเรียนเมืองพังงา นบปริง เมืองพังงา
165 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย เมืองพังงา 076-596349
166 โรงเรียนวัดบางเสียด บางเตย เมืองพังงา
167 โรงเรียนบ้านกลาง บางเตย เมืองพังงา
168 โรงเรียนเกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา
169 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า บางเตย เมืองพังงา
170 โรงเรียนบ้านป่ากอ ป่ากอ เมืองพังงา
171 โรงเรียนวัดมงคลสถิต ป่ากอ เมืองพังงา
172 โรงเรียนวัดสองแพรก สองแพรก เมืองพังงา
173 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา
174 โรงเรียนเกาะหมากน้อย เกาะปันหยี เมืองพังงา
175 โรงเรียนเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา